POLITICA DE PRIVACITAT - Pares Normals


Vaya al Contenido
Política de privacitat
Protecció de dades

En cas que ens faciliti dades seves de caràcter personal, aquestes seran tractades per estaran en poder de Minoria Absoluta, SL com a responsable del tractament. . I Ll’informem que disposem de les mesures tècniques i organitzatives necessàries tal com s’estableix al Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei .Orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

L’ús que s farà de les seves dades serà enviar-li la informació o dur a terme el servei que hagi sol·licitat i, si ho autoritza, enviar-li comunicats posteriors sobre novetats de Pares Normals, sense que les seves dades siguin mai cedides a tercers.
El responsable del tractament és Minoria Absoluta, SL, titular del lloc web www.paresnormals.cat. Minoria Absoluta, SL podrà contractar altres empreses com a encarregades del tractament per prestar els serveis acordats amb l’usuari, però sempre amb total garantia de confidencialitat i seguretat en el tractament de les seves dades.

De conformitat amb l’article 13 del Reglament Europeu, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, mobilitat, rectificació o oposició en qualsevol moment enviant un mail a miminoriaabsoluta@minoriaabsoluta.com o enviant un escrit a les nostres oficines de Barcelona, c/Badajoz, 38-40 CP 08005, adjuntant fotocòpia del seu DNI o passaport en els dos casos.

També se l’informae del seu dret a presentar reclamació davant l’Agencia Española de Portección de Datos o l’Autoritat Catalana de Protecció de dades personals en cas que consideri vulnerats els seus drets.
Regreso al contenido